Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Informācija par amata meistaru un zeļļu kvalifikācijas eksāmeniem 2024.gadā

Lai saņemtu amata meistara kvalifikāciju:

1) jāpiedalās teorētiskajās mācībās topošajiem amata meistariem,                                                                                                                                                                                                                  2) jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

Meistariem kvalifikācijas eksāmeni šogad paredzēti tikai rudenī. Dokumentu mape kvalifikācijas eksāmenam jāiesniedz līdz 12.septembrim. Mācības topošajiem meistariem tiks plānotas tikai pēc saņemto kvalifikācijas dokumentu saņemšanas un apstiprināšanas. Ja būs nepieciešams, dokumentus varēs papildināt. Eksāmenu pieteikuma maksa meistariem 80.00 EUR.

Topošajiem meistariem jābūt Latvijas Amatniecības kameras biedriem. (Iestāšanās LAK - 24.00 EUR, gada biedra nauda 24.00 EUR.)

Kvalifikācijas eksāmenu dokumentu mapes noformēšana. Dokumentu mapē katra A4 lapa jāliek savā "kabatiņā". Dokumentiem jāpievieno līdz šim veikto darbu fotogrāfijas, publikācijas, profesionālo kursu, semināru u.c. apliecību kopijas u.tml. - viss, kas atspoguļotu topošā meistara profesionālo darbību atbilstoši meistara kvalifikācijai. Ja meistardarbs top dokumentu iesniegšanas/meistaru mācību laikā, jānorāda, kur to var apskatīt. Nepieciešams arī uzraudzības meistara ziņojums (dokumenta nepieciešamība minēta iesniegumā kvalifikācijas eksāmena kārtošanai).

Topošajiem meistariem minimālais darba stāžs profesijā, kurā tiks kārtots eksāmens - 8 gadi (ieskaitot profesionālo izglītību).

Lūgums CV sagatavošanai neizmantot elektroniski pieejamo Europass CV paraugu, bet iespējami plašāk atspoguļot praktiskā darba pieredzi, profesionālos kursus, seminārus, dalību izstādēs u.tml. Amata meistara kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai nepieciešams 2 esošo LAK amata meistaru ieteikums.

Visi dokumenti, ieskaitot meistara darba aprakstu, jāiesniedz valsts valodā!

Par meistaru mācību laikiem informēsim atsevišķi, atbilstoši tam, kā nokomplektēsies grupa.  Maksa par mācībām 380.00 EUR. Maksājums jāveic līdz mācību sākumam. Nepieciešamības gadījumā maksājumu var veikt 2 daļās.


LAK rekvizīti:
Reģ.Nr.  40008001733
SEB banka, Kods: LVUNLA2X

Konts: LV65UNLA0050019829294

 

Sīkāka informācija: 
Diāna Karaša
tālruņi: 29192884, 67213007,  e-pasts: 
diana@lak.lv

 

Amata zeļļa kvalifikācijas iegūšana

Dokumenti zeļļa kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai jāiesniedz līdz līdz 10.maijam. Nepieciešamības gadījumā dokumentu mapi varēs papildināt. Eksāmenu pieteikuma maksa amata zeļļiem 120.00 EUR.

Zeļļiem jānoklausās 2 dienu amatniecības vēstures kurss (informācija LAK).

Topošajiem amata zeļļiem jābūt Latvijas Amatniecības kameras biedriem. (Iestāšanās LAK - 24.00 EUR, gada biedra nauda 24.00 EUR.)

Kvalifikācijas eksāmenu dokumentu mapes noformēšana. Dokumentu mapē katra A4 lapa jāliek savā "kabatiņā". Dokumentiem jāpievieno līdz šim veikto darbu fotogrāfijas (salīmētas uz A4 lapām), publikācijas, profesionālo kursu, semināru u.c. apliecību kopijas u.tml. - viss, kas atspoguļo topošā amata zeļļa profesionālo darbību, kā arī zeļļa darba fotogrāfijas. Lūgums CV neizmantot elektroniski pieejamo Europass CV paraugu, bet iespējami plašāk atspoguļot savu praktiskā darba pieredzi, dalību profesionālajos kursos, semināros u.tml. Jāpievieno arī uzraudzības meistara ziņojums, kā tas minēts iesnieguma veidlapā.

Amata zeļļa kvalifikācijas eksāmenu ir iespējas kārtot profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem, pabeidzot 4 gadīgās mācību programmas.  Maksājumi: iestāšanās LAK - 10.00 EUR, biedra nauda 12.00 EUR, nodeva par kvalifikācijas eksāmeniem - 20.00 EUR. Dokumentu mapē jāatspoguļo mācību laikā apgūtais - katrā kursā izgatavotie labākie darbi pēc pretendenta izvēles, kvalifikācijas praksē veiktais un zeļļa kvalifikācijas darbs.

Visi dokumenti, ieskaitot meistara vai zeļļa darba aprakstu, jāiesniedz valsts valodā!

LAK rekvizīti:

Reģ.Nr. 40008001733
SEB banka, Kods LVUNLA2X
Konts: LV65UNLA0050019829294

Sīkāka informācija:
Diāna Karaša
tālruņi: 29192884, 67213007, e-pasts: diana@lak.lv

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv