Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Ministru kabineta noteikumi Nr.569, 2018.gada 11.septembrī

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu,

48.panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 18.pantu

              I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

            II. Pedagoga izglītība un profesionālā kvalifikācija

6. Par profesionālās un interešu izglītības pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

6.3. Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst meistara līmenim, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā un augstākā pedagoģiskā izglītība, vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv