Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Zeļļu reģistrs

No 1994. gada 14. marta Latvijas Amatniecības kamera atjauno un turpina kvalifikācijas dokumentu izsniegšanu amatniekiem. Saskaņā ar likumu "Par amatniecību" tajās darbības jomās, kuras apstiprinājis Ministru kabinets, Latvijas Amatniecības kamera atbilstoši LAK profesionālo organizāciju izstrādātiem kritērijiem no 2004.gada piešķir amatniecības prakses sertifikātus, kuri tiek izsniegti uz laiku. Tas nozīmē, ka amata meistara un zeļļa diplomi ir derīgi uz prakses sertifikāta izsniegšanas laiku. Pēc tam šie sertifikāti jāsaņem uz nākošo termiņu.

No 2009.gada prakses sertifikātus kopā ar diplomiem saņem arī jaunie amata zeļļi. Latvijas Amatniecības kameras 2011.gada 31.maija prezidija sēdē pieņemti "Noteikumi par amatniecības prakses sertifikātu piešķiršanas kārtību, reģistrēšanu un anulēšanu". Atbilstoši šiem noteikumiem amata zeļļu reģistrā tiek norādīts diploma vai prakses sertifikāta numurs. Lūdzam sekot līdzi informācijai un ievērot sertifikācijas termiņus.

Saraksts sakārtots pa amatiem alfabēta kārtībā. Reģistrs tiek aktualizēts atbilstoši kvalifikācijas eksāmeniem un LAK profesionālo organizāciju iesniegumiem.

Uzvārds, vārds  LAK diploma Nr. Sertifikāta Nr. Sertifikāta der. termiņš Pilsēta, novads
Lidija Boriseviča 10469 15-2/7-5/48 2023.01.03 Rīga
Līga Brakovska 10431 15-2/7-5/41 2020.09.24 Preiļi
Agnese Breice 10470 15-2/7-5/49 2023.01.03 Rīga
Dace Broka 10471 15-2/7-5/50 2023.01.03 Rīga
Agita Cīrule 10414 15-2/7-5/36 2020.01.04 Rīga, Tukums, Nereta
Ieva Eglīte 10448 15-2/7-5/44 2022.01.23 Jelgava
Inguna Freiberga 10472 15-2/7-5/51 2023.01.03 Ozolnieku novads
Sandra Gasparoviča 10488 15-2/7-5/57 2024.07.07 Jelgavas novads
Kristīne Jotika 10450 15-2/7-5/46 2022.01.23 Jelgava
Indra Jugāne 10432 15-2/7-5/42 2020.09.24 Rīga
Laura Laiveniece 10473 15-2/7-5/52 2023.01.03 Tukums
Ieva Putniņa 10474 15-2/7-5/53 2023.01.03 Balvi
Dina Semjonova 10383 15-2/7-5/35 2019.02.03 Apes novads
Jeļizaveta Sjomkina 10475 15-2/7-5/54 2023.01.03 Jelgava
Ilze Slavinska 10451 15-2/7-5/47 2022.01.23 Inčukalna novads
Anna Spruģe-Vjakse 10476 15-2/7-5/55 2023.01.03 Daugavpils
Sandija Štreinerte 10417 15-2/7-5/39 2020.01.04 Mērsraga novads
Jūlija Teļesņikova-Zeiza 10418 15-2/7-5/40 2023.01.04 Cēsu novads
Linda Treilone-Kalniņa 10379 15-2/7-5/31 2022.02.03 Rīga, Jūrmala
Olga Upīte 10477 15-2/7-5/56 2023.01.03 Daugavpils
Digna Vilcāne 10358 15-2/7-5/30 2023.04.25 Preiļi
Elīna Zinoviča 10433 15-2/7-5/43 2020.09.24 Jelgava
    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv