LAT | ENG | RUS | GER
 
 

Lūdzam ņemt vērā, ka LAK biroja darba laiks 11., 17., 20., 23., 26.martā līdz plkst. 14.30. Nepieciešamības gadījumā lūdzam izmantot e-pastu diana@lak.lv Ceram uz sapratni!
Uzmanību! Pavasara grupai teorētiskie kursi topošiem amata meistariem notiks no 20.marta līdz 9.maijam. Dokumenti kvalifikācijas eksāmeniem jāiesniedz līdz 15.maijam. Visiem amata meistara un zeļļa kvalifikācijas iegūšanas pretendentiem, kuri šobrīd vēl nav LAK biedri, līdz kursu sākumam jāpiesakās LAK, lai informētu par savu profesionālo pieredzi (jāuzrāda veikto darbu fotogrāfijas u.c. informācija), noskaidrotu kvalifikācijas eksāmenu prasības un iestātos LAK. Sīkāka informācija sadaļā " Kvalifikācija un sertifikācija".
Beidzoties iepriekšējās valdes pilnvaru termiņam, pārreģistrēto LAK amatniecības organizāciju pilnsapulču lēmumu rezultātā ievēlēta (UR 04.08.2014. lēmums) jaunā valde:
Diāna Karaša - prezidente
Gunta Duka - viceprezidente, maiznieka amata meistare
Juris Pāns - viceprezidents, galdnieka amata meistars

Mūsu organizācijas līdzšinējam vadītājam Vilnim Kazākam piešķirts goda prezidenta nosaukums.


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu meistares Iras Ozolas grāmatu "Zīmes ar rotaļām vai zīmju rotaļas ar mums". Ar knipelētām mežģīnēm bagātīgi ilustrētā grāmata palīdz izprast zīmes, to nepieciešamību, spēku un Visuma enerģiju tajās. Cena 8 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2014.gada 5.martam LAK amatniecības organizācijām izsniegtās reģistrācijas apliecības. Amatniecības organizācijas, kuras nebūs saņēmušas jaunās apliecības, tās varēs saņemt pēc visu saistību nokārtošanas. Aicinām individuālos amatniekus, kuri vēlas atjaunoties kā mūsu organizācijas biedri, zvanīt uz mūsu tālruni.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 22.maijam LAK uzņēmumiem izsniegtās reģistrācijas apliecības.
Lūdzam informēt mūs, ja kādam ir kas zināms par Latvijas Amatniecības kameras Viesu grāmatu, tās atrašanās vietu. Pēc V.Krūmiņa zīmējuma Viesu grāmatu darinājis H.Haffelbergs.  Varbūt jēdziens " sirdsapziņa" nav pavisam pazudis , un  šo grāmatu ir iespējams kādā veidā mums atgriezt,- no mūsu puses bez pretenzijām.

 

             


Valsts prezidents uzsver amatniecības nozīmi Latvijas reģionu attīstībai

 

Pirmdien, 18.martā, Valsts prezidenta Andra Bērziņa tikšanās laikā ar Latvijas Amatniecības kameras (LAK) pārstāvjiem tika uzsvērta amatniecības nozīme Latvijas attīstībai nākotnē, apspriestas šīs jomas problēmas un iespējamie to risinājumi.

 Uzsākot sarunu, LAK pārstāvji informēja par situāciju jomā, uzsverot iespējamos uzlabojumus, kas ļautu sistēmai funkcionēt pēc iespējas veiksmīgāk. Viņi sacīja, ka Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 5000 zeļļu un 3000 meistaru, kas veic 176 dažādus amatus.

 Kā joma, kur iespējami visplašākie uzlabojumi, sarunā tika minēta izglītības iestāžu un meistardarbnīcu sasaiste, apmācot jaunos amatniekus. LAK prezidents uzsvēra, ka amatniecība un rūpniecība ir savstarpēji konkurējoši un principiāli atšķirīgi ražošanas veidi, līdz ar to arī speciālistus šīs dažādajām jomām būtu iespējams sagatavot atšķirīgi. Tika piedāvāts izmantot Vācijas pieredzi un ieviest duālo apmācību, tas ir, radīt iespēju jaunietim praktiskās amata prasmes apgūt meistardarbnīcā un paralēli vienu vai divas dienas nedēļā mācīties vispārīgos priekšmetus (vidusskolas kursu) profesionālajās skolās. Tādā veidā jaunie amatnieki iegūtu gan profesionālās izglītības diplomu, gan prasmes, kas nepieciešamas, lai iegūtu amatnieka kvalifikāciju.

LAK vadība uzsvēra, ka šī brīža profesionālo skolu darbības modelis atbilst rūpniecības vajadzībām un nerada amatniekus, jo skolās tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par to, kā praktiski būtu jāstrādā. Līdz ar to diplomētajam profesionālim pēc skolas pabeigšanas šobrīd nākas vēl vismaz trīs gadus apgūt amatniekam nepieciešamās prasmes. Turklāt skolai nopirkt nepieciešamos mācību līdzekļus, lai pilnvērtīgi mācītu dažādos amatus, ir neiespējami to dažādības un dārdzības dēļ.

Valsts prezidents piekrita, ka jāvirzās uz principu, ka pēc skolas pabeigšanas jaunietis var pildīt attiecīgo amatu, ļaujot jaunietim pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot laiku. Viņš arī piekrita, ka amata meistars, kurš aktīvi piedalās tirgū, spēj jauniešiem sniegt zināšanas un prasmes, kas atbilst tirgus prasībām, reaģējot visprecīzāk uz to izmaiņām. Darba vizīšu ietvaros Valsts prezidentam sarunās uzņēmēji bieži uzsvēruši, ka profesionālu un labi izglītotu speciālistu, tai skaitā amatnieku, trūkst. Tādēļ viņš piekrita, ka izglītības iegūšana kopā ar prasmēm, ko sniegtu meistardarbnīcās, būtu risinājums, kas ļautu cilvēkiem dzīvot Latvijas laukos, jo tieši tur visbiežāk ir meistardarbnīcas. Turklāt tā tiktu ietaupīti līdzekļi, kurus skolām jātērē, iegādājoties mācību līdzekļus.

Tiekoties tika uzsvērts arī amatniecības jomas apguvei nepieciešamais ilgais laiks. Tādēļ LAK pārstāvji aicināja veidot sistēmu, kad amatnieka pienākumu nevar veikt cilvēki, kuri tikai kursos ieguvuši sertifikātu attiecīgajā jomā, taču ne amatnieka kvalifikāciju. Viņi uzsvēra, ja cilvēks nav vairāku gadu garumā mācījies pie meistara un ieguvis attiecīgu kvalifikāciju, viņa darbs nevar būt kvalitatīvs, un tas radīs negatīvu priekšstatu par visiem šajā amatā. Sarunā tika pārrunāti arī pozitīvie piemēri, kas ir Latvijā un no kuriem iespējams mācīties un veidot veiksmīgāku sistēmu kopumā.

Sarunas noslēgumā Valsts prezidents uzņēmās atbalstīt amatniecības darbību Latvijā un abas puses vienojās arī turpmāk sadarboties, veicinot amatu apguvi un jauniešu ieinteresēšanu tajā. Kā pirmais jautājums, kur Valsts prezidents aicināja LAK aktīvi iesaistīties un sniegt savus priekšlikumus, ir Profesionālās izglītības likuma izstrādē.

Sarunā ar Valsts prezidentu piedalījās LAK prezidents Vilnis Kazāks, Skursteņslaucītāju amata brālības vadītājs Māris Bambis, Latvijas Amatniecības kameras viceprezidente Diāna Karaša; Latvijas namdaru biedrības vadītājs Tālis Sala un LAK kokapstrādes amatu pārstāvis Mārtiņš Vilde.
Ministru kabinets 2011.gada 20.decembra sēdē apstiprinājis noteikumus „Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību”.
     Noteikumu projektā iekļauto amatu pārstāvji nodarbošanos ar amatniecību realizēs, veicot saimniecisko darbību, dibinot amatniecības uzņēmumus un strādājot amatniecības uzņēmumā uz darba līguma pamata. Līdz ar to, tiks veicināta uzņēmējdarbība valstī un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana minētajās arodu grupās.
Lasīt tālāk.
    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv