Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

                                                                   Ministru kabineta noteikumi Nr.500 
                                                     Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§)

Vispārīgie būvnoteikumi

                                                                Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma

                                            5.panta pirmās daļas 1.punktu un un 14.1 panta ceturto daļu
                                                      (MK 28.02. noteikumu Nr. 390 redakcijā)

                        I. Vispārīgie jautājumi

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.19. kvalificēts būvdarbu izpildītājs – fiziska persona, kas ieguvusi valsts atzītu profesionālo izglītību un vismaz 2. kvalifikācijas līmeni būvniecības vai saistītā profesijā vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirto amatnieka kvalifikāciju.

                                                                  Ministru prezidente Laimdota Straujuma 

                                                     Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv