Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Latvijas Amatniecības kamera

Amatu iela 5, Rīga, LV-1050

Reģ. nr. 40008001733

A/S SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts LV65UNLA0050019829294

Biedru naudas maksājumā lūgums norādīt amatu, kurā esat LAK biedrs. Biedra nauda ir 24 EUR, mācekļiem, pensionāriem - 12 EUR (LAK pārreģistrēto amatniecības organizāciju 05.06.2014. pilnsapulces lēmums).

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007, 29192884

e-pasts: diana@lak.lv