Latvijas amatniecības kamera

LAT | ENG | RUS | GER
   

Lūdzam ņemt vērā, ka biroja darba laiks 22.februārī no plkst. 11.00 -17.00, 23.februārī no plkst. 12.00 - 15.00.


Sakarā ar vizuālajām izmaiņām mūsu mājas lapas reģistros, lūdzam ņemt vērā, ka pakāpeniski tiek atjaunoti meistaru un zeļļu reģistra dati. Meistariem un zeļļiem lūgums aktīvāk iesaistīties nepieciešamo datu papildināšanā


 Mūsu meistariem, kuri vēlas apmācīt mācekļus un slēgt mācību līgumus, piedāvājam apgūt sagatavoto pedagoģijas kursu. Tas attiecas arī uz LAK akreditētām meistardarbnīcām,- ja meistaram ir sava darbnīca vai arī amatniecības uzņēmumā strādā kvalificēts un sertificēts amata meistars. Kursanti saņems RTU apliecību par akreditētas arodpedagoģiskās izglītības programmas apguvi. 


Par meistaru mācību laikiem un dokumentu iesniegšanu skatīt sadaļā "Kvalifikācija un sertifikācija".  Dokumenti kvalifikācijas eksāmenam jāiesniedz pirms meistaru mācību uzsākšanas.   Mācību kursu ir iespēja kārtot 2 daļās,  par katras mācību daļas apguvi saņemot apliecību: 1) amata/aroda pedagoģija, 2) uzņēmuma vadība/ likumdošana/ amatniecības vēsture/amatniecības organizācija/dizaina vēstures pamati.      

Par topošo zeļļu dokumentu iesniegšanu skatīt sadaļā "Kvalifikācija un sertifikācija".

Šobrīd netiek pieņemti dokumenti kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai šādos arodos: apmetējs, santehniķis, siltumtehniķis, stilists, vizāžists, tautas tērpu darinātājs.


01.06.2017., stājas spēkā grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība tiek uzskatīta par amatniecību" (skat. sadaļā "Juridiskais pamats" - "Dokumenti").


Lūdzam ņemt vērā, ka no 2017.gada 3.aprīļa tiek ieviestas jaunas amatnieka kartes . Līdzšinējās amatnieka kartes vairs nav derīgas. Zināšanai atgādinām, ka amatnieka karti (amata prasmju apliecinājuma sākotnējo dokumentu) izsniedz pilnā vai daļējā amatā atbilstoši amatnieka darba pieredzei un amata prasmei. Amatnieka karti izsniedz Latvijas Amatniecības kamera uz 1 gadu, pēc tam tā ir jāpagarina. Pēc 4 pagarinājumiem (atbilstoši māceklības laikam 3-4 gadi) kartes īpašniekam vēlams kārtot kvalifikācijas eksāmenu, lai pretendētu uz nākošo pakāpi - amata zeļļa kvalifikāciju.


Lūdzam LAK biedrus nokārtot savas saistības par pagājušo gadu līdz 30.janvārim (ja tas nav izdarīts), par šo, 2018.gadu - līdz 30.jūnijam, izņemot LAK uzņēmumus, kuri maksājumus veic atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem. Lūdzam sekot līdz prakses sertifikātu derīguma termiņiem, kā arī informēt, ja mājas lapas reģistros norādīta kļūdaina informācija.


Mūsu mājas lapas sadaļa "Juridiskais pamats" papildināta ar "Saistošie normatīvie dokumenti".                                                   2015.gada nogalē noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras  un tās sadarbības partneru īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana".  

Lai sasniegtu mērķi, īstenoti vairāki uzdevumi, tai skaitā, izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas Nacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Nozaru profesiju kartēs atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām iekļauti amatnieku kvalifikācijas līmeņi.


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu florista un dāvanu saiņotāja amatu meistares Rionas Ēces grāmatu " Dāvanu saiņošana". Bagātīgi ilustrētā grāmata pati ir kā dāvana, teksti tulkoti angliski un krieviski. Cena 6.00 EUR.

  


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu mežģīņu darinātāja amata meistares Iras Ozolas grāmatu "Rotaļas ar zīmēm vai zīmju rotaļas ar mums". Ar knipelētām mežģīnēm bagātīgi ilustrētā grāmata palīdz izprast latviskās zīmes, to nepieciešamību, spēku un Visuma enerģiju tajās. Cena 8 EUR.

 


Beidzoties iepriekšējās valdes pilnvaru termiņam, pārreģistrēto LAK amatniecības organizāciju pilnsapulču lēmumu rezultātā ievēlēta (UR 04.08.2014. lēmums) jaunā valde:
Diāna Karaša - prezidente
Gunta Duka - viceprezidente, maiznieka amata meistare
Juris Pāns - viceprezidents, galdnieka amata meistars  

Mūsu organizācijas līdzšinējam vadītājam Vilnim Kazākam piešķirts goda prezidenta nosaukums.


Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2014.gada 5.martam LAK amatniecības organizācijām izsniegtās reģistrācijas apliecības. Amatniecības organizācijas, kuras nebūs saņēmušas jaunās apliecības, tās varēs saņemt pēc visu saistību nokārtošanas. Aicinām individuālos amatniekus, kuri vēlas atjaunoties kā mūsu organizācijas biedri, zvanīt uz mūsu tālruni.


Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 22.maijam LAK amatniecības uzņēmumiem izsniegtās reģistrācijas apliecības.


Lūdzam informēt mūs, ja kādam ir kas zināms par Latvijas Amatniecības kameras Viesu grāmatu, tās atrašanās vietu. Pēc V.Krūmiņa zīmējuma Viesu grāmatu darinājis H.Haffelbergs.  Varbūt jēdziens " sirdsapziņa" nav pavisam pazudis , un  šo grāmatu ir iespējams kādā veidā mums atgriezt,- no mūsu puses bez pretenzijām.  

    


 

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv