LAT | ENG | RUS | GER
 
 
Dokumentu iesniegšana amata meistara kvalifikācijas eksāmeniem līdz 23.septembrim, amata zeļļa kvalifikācijas eksāmeniem - līdz 28.oktobrim. Teorētiskie kursi topošiem amata meistariem sāksies 7.oktobrī, pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas. Sīkāka informācija sadaļā "Kvalifikācija un sertifikācija" - "Kursi topošiem meistariem un zeļļiem". Kursu ietvaros ir iespēja apgūt 72 stundu arodpedagoģijas kursu (B programma), kas līdz ar amata meistara diplomu nepieciešama, strādājot dažāda līmeņa profesionālās izglītības mācību iestādēs. Šo programmu piedāvājam mūsu esošajiem amata meistariem, kuri vēlas slēgt mācību līgumus ar mācekļiem. Pedagoģijas mācības sāksies 28.oktobrī, tām var pieteikties, zvanot uz mūsu tālruni
Lūdzam LAK biedrus savas saistības par iepriekšējo periodu nokārtot līdz 20.aprīlim, par šo, 2016.gadu - līdz 30.jūnijam, izņemot LAK uzņēmumus, kuri maksājumus veic atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem. Lūdzam sekot līdz prakses sertifikātu derīguma termiņiem, kā arī informēt, ja mājas lapas reģistros norādīta kļūdaina informācija.
Mūsu mājas lapas sadaļa "Juridiskais pamats" papildināta ar "Saistošie normatīvie dokumenti".                                                   2015.gada nogalē noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras  un tās sadarbības partneru īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana".  

Lai sasniegtu mērķi, īstenoti vairāki uzdevumi, tai skaitā, izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas Nacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Nozaru profesiju kartēs atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām iekļauti amatnieku kvalifikācijas līmeņi.


Visiem mūsu automehāniķa, automobiļu skārdnieka, transporta līdzekļu krāsotāja amata meistariem, kuri publicēti mūsu meistaru reģistrā, un būvniecības kataloga abc lietotājiem - mūsu klientiem! Šobrīd šis ir vienīgais veids, kā varam atvainoties par elektroniski pieejamā kataloga "būvniecības abc" kļūdaino informāciju, katalogā meistarus norādot kā autoelektriķus.  Lūdzam sekot mūsu mājas lapas reģistros publicētajai informācijai!
LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu florista un dāvanu saiņotāja amatu meistares Rionas Ēces grāmatu " Dāvanu saiņošana". Bagātīgi ilustrētā grāmata pati ir kā dāvana, teksti tulkoti angliski un krieviski. Cena 6.00 EUR.

  


LAK birojā ir iespēja iegādāties mūsu mežģīņu darinātāja amata meistares Iras Ozolas grāmatu "Rotaļas ar zīmēm vai zīmju rotaļas ar mums". Ar knipelētām mežģīnēm bagātīgi ilustrētā grāmata palīdz izprast latviskās zīmes, to nepieciešamību, spēku un Visuma enerģiju tajās. Cena 8 EUR.

 


Beidzoties iepriekšējās valdes pilnvaru termiņam, pārreģistrēto LAK amatniecības organizāciju pilnsapulču lēmumu rezultātā ievēlēta (UR 04.08.2014. lēmums) jaunā valde:
Diāna Karaša - prezidente
Gunta Duka - viceprezidente, maiznieka amata meistare
Juris Pāns - viceprezidents, galdnieka amata meistars 
 

Mūsu organizācijas līdzšinējam vadītājam Vilnim Kazākam piešķirts goda prezidenta nosaukums.


Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2014.gada 5.martam LAK amatniecības organizācijām izsniegtās reģistrācijas apliecības. Amatniecības organizācijas, kuras nebūs saņēmušas jaunās apliecības, tās varēs saņemt pēc visu saistību nokārtošanas. Aicinām individuālos amatniekus, kuri vēlas atjaunoties kā mūsu organizācijas biedri, zvanīt uz mūsu tālruni.
Pamatojoties uz Latvijas Amatniecības kameras biedru pārreģistrāciju, uzskatīt par nederīgām līdz 2012.gada 22.maijam LAK amatniecības uzņēmumiem izsniegtās reģistrācijas apliecības.
Lūdzam informēt mūs, ja kādam ir kas zināms par Latvijas Amatniecības kameras Viesu grāmatu, tās atrašanās vietu. Pēc V.Krūmiņa zīmējuma Viesu grāmatu darinājis H.Haffelbergs.  Varbūt jēdziens " sirdsapziņa" nav pavisam pazudis , un  šo grāmatu ir iespējams kādā veidā mums atgriezt,- no mūsu puses bez pretenzijām.  

    


 

 

    Kontakti

LAK Amatu iela 5, Rīga
LV - 1050, Latvija

E-pasts: lak@lak.lv

LAK informācijas birojs

tālr.: 67213007

Izglītība un kvalifikācija
tālr.: 67213007
e-pasts: diana@lak.lv